Välkommen till Moälvsfisket

En av Ångermanlands mest intressanta föreningar hittar du i Örnsköldsvik. En ideell förening som satt som sin ledstjärna att utveckla och stödja Moälvens- och Idbyåns fiskevårdsområde till att bli ett av landets mest välmående och livskraftiga sjöar & strömmar!


Moälven - i hjärtat av Ångermanland

Moälven är en rikt varierad skogsälv i Örnsköldsviks kommun. Tack vare stor biologisk mångfald och relativt liten påverkan av vattenkraftsutbyggnad har Moälven utsetts till Natura 2000-område. Namnet Moälven används dock först nedströms Anundsjösjön, cirka 35 km från mynningen. Uppströms består älven av två grenar, Norra Anundsjöån och Södra Anundsjöån.


Fiskevett i våra vatten

Målet är att Moälven ska bli en livskraftig älv med gott bestånd av lax och havsöring. Vi har kommit en bra bit på vägen och för att nå ända fram och ge älven en riktig chans är vår ståndpunkt att ett försiktigt uttag av fisk skall ske.

Läs mer!


Fångstrapportering

Här lämnar du din fångstrapport och kan läsa fångststatistik från Moälven och Idbyån.

Rapportera här!

Dags för Årsstämma!

Moälvsfisket föreningsstämma
Onsdag 4 maj kl. 18.30
Tjärnstugan, Bredbyn

Rödvattnets FVO

Test

Järvbergets FVO

Uttersjö FVO

N:a Anundsjöåns FVO

Gottne FVO

Molidens FVO

Nedre Moälvens FVO

Anundsjöåns FVO

Sörflärke FVO

S:a Anundsjöåns FVO

Myckelgensjö FVO

Holmsjö FVO

Solbergsbygdens FVO

Moälvsfiskets
Fiskevårds-områden

På kartan till vänster kan du se alla våra anslutna fiskevårdsområden. Peka på markörerna för att se namnet på resp. FVO. Länkar och utökad karta, klicka här!

Bli medlem!

Vill du vara en del av framgångssagan Moälven och Idbyån och stödja vårt arbete?
Bli stödmedlem i Moälvsfisket

Bli medlem här!