Lite om vår förening

Moälvsfisket är en ideell samverkansförening. Föreningens ändamål är att utveckla fiskevården och fisket och stödja de självständiga fiskevårdsområdes-föreningarna inom Moälvens och Idbyåns vattensystem.

Medlemmar är fiskevårdsområdesföreningar inom Moälvens och Idbyåns vattensystem, företag eller organisationer som bedriver verksamhet som främjar föreningens ändamål, samt privatpersoner.

Sedan 1980-talet har arbetet pågått med att få tillbaka lax och havsöring i Moälvens vattenssystem. Örnsköldsviks Kommun startade i början av 1990-talet ett projekt med återintroduktion av lax och havsöring i Moälven genom utsättningar av fiskyngel. Från 2006 fanns mer resurser tack vare ett EU Life-projekt och vattenmiljöerna återställdes till ett mer ursprungligt skick efter flottning, vandringshinder åtgärdades samt fler fiskyngel kunde sättas ut. Idag ser vi en försiktigt ökande trend i antalet återkommande fiskar till älven, men lax- och havsöringsbestånden är fortfarande under en uppbyggnadsfas vilket gör bestånden känsliga för beskattning.

 

Våra Fiskevårdsområden

Anundsjöns  FVO
Gottne FVO
Holmsjö FVO
Idbyn/Ovansjö FVO
Järvbergets FVO
Lomsjöns FVO
Molidens FVO
Myckelgensjö FVO
Nedre Moälvens FVO
Norra Anundsjöåns FVO
Rödvattnets FVO
SFK storfiskarna (Svarttjärn Själevad)
Solbergsbygdens FVO
Södra Anundsjöåns FVO
Sörflärke FVO
Uttersjö FVO
Utteråns FVO

Fiskevatten i Örnsköldsviks Kommun – Klicka här!