Fiskevårdsområden i Moälvens vattensystem har antagit gemensamma regler för att skydda bestånden av lax och havsöring under en uppbyggnadsperiod.
Gäller Moälven, Utterån, Södra Anundsjöån, Norra Anundsjöån med tillhörande biflöden.

 • Max en lax eller havsöring per dygn får behållas.
 • Minimimått för lax och havsöring är 50 cm.
 • Fiske efter lax och havsöring är förbjudet 1/9-31/12.
 • Nätfiske är förbjudet.
 • Allt fiske är förbjudet inom viktiga reproduktionsområden. Fredade områden är skyltade.


Moälven-map2

Fredade områden i Moälvens & Idbyåns ARO

 • Knäsjöbäcken (Rödvattnets FVO)
 • Frättsjöbäcken (Rödvattnets FVO)
 • Märabäcken (Rödvattnets FVO)
 • Utterån – sträckan inom Rödvattnets FVO
 • Allt strömmande vatten inom hela Utteråns FVO
 • Utterån inom Gottne FVO, från 50 m nedströms Sågfallet och upp till första vägbron uppströms fallet.
 • Hästbäcken (Gottne FVO)
 • Galasjöån – sträckan inom Moliden FVO
 • Moälven vid slussen i Hörnett inom Nedre Moälvens FVO
 • Alla bäckar samt området inom en radie av 100 m från bäckarnas utlopp inom Nedre Moälvens FVO, Kallån och Billabäcken uppströms, Billatjärn undantaget.